fr / nl

Dienst
koudebruggen

Een stukje theorie

De temperatuurfactor

Zoals in de rubriek 'Risico's' aangehaald zijn er vele manieren om een koudebrug te verbeteren.

We dienen steeds in het achterhoofd te houden dat het niet noodzakelijk is om een zo laag mogelijke psi waarde te bekomen, maar te zorgen dat de koude brug geen condenstatieproblemen veroorzaakt.

Een veelgebruikte methode is om de temperatuursfactor te bepalen van het koudste punt van het binnenoppervlak door de koudebrug.

« De temperatuursfactor (T) in een punt (het koudste punt) van een constructiedetail of bouwknoop is het verschil tussen de binnenoppervlakte temperatuur (θoi) op dit punt en de buitentemperatuur (θe) als het temperatuursverschil tussen binnenklimaat en de externe omgeving gelijk is aan de lokale 1K. » Bron: www.energieplus-lesite.be

Formule facteur de température (formule-facteur-de-temperature.jpg)

Als de temperatuursfactor lager is dan 0,7; dan zal de koudebrug een risico tot condensatie en/of verschijnen van schimmels opleveren.

Voorbeeld:

Formule facteur de température (exercice) (formule-facteur-de-temperature-exercice.jpg)

een dienst van

pmp

Plate-forme Maison Passive asbl

met de steun van